Eetilised põhimõtted

Tervise andmed kuuluvad delikaatsete isikuandmete hulka. Seetõttu järgime oma tegemistes eetilisi põhimõtteid.

Konfidentsiaalsus: Patsiendi meditsiiniline teave ja raviinfo on konfidentsiaalsed.  Tuge pakkudes isiklike lugude ja kogemuste jagamine võib olla väga innustav ja toetav, eriti raskete meditsiiniliste protseduuride, nagu südamesiirdamine, puhul. Kuid on äärmiselt oluline, et enne kellegi isikliku loo jagamist teiste inimestega, eriti avalikult või meditsiinilises kontekstis, oleks olemas selle isiku nõusolek. Seetõttu saame isiklikke lugusid kajastada ainult isikute enda nõusolekul.

Kompetentsus: Teavitustöö südamesiirdamise protseduuride kohta peab olema kompetentne, et tagada teabe täpsus, usaldusväärsus ja arusaadavus. Teavituse koostamisel ja jagamisel osalevad meditsiiniala spetsialistid, kes omavad asjakohast pädevust ja teadmisi südamesiirdamise protseduuri ja sellega seotud teemade osas. See tagab, et meie jagatav teave on täpne ja ajakohane.

Avatus: MTÜ juhtimine ja tegevused toimuvad avatult ja läbipaistvalt.