Toetuse taotlemine

Toetust saab küsida:
• ravimite ostuks
• transpordikuludeks
• psühholoogiliseks abiks

Taotlejal palume esitada avaldus ja kuluaruanne (taotlusevorm) ja saata see aadressile siirdatud.syda@gmail.com.

MTÜ hea tava kohaselt aitab abisaaja hoida MTÜ ühtsust ja panustab MTÜ tegevustesse.