Meie inimesed

MTÜ Siirdatud Süda on loodud inimestele, kes on läbi teinud raske südamesiirdamise operatsiooni või selle ootel ning nende lähedastele.

Südame siirdamine

aitab uuele elule

See on teekond, mida suudab mõista ainult inimene, kes on ise olnud samas olukorras.
Anly Jakobson
kogemusnõustaja

Oma kogemuse jagamine ning teiste toetamine on meie elu osa. Ühist puutepunkti omavad inimesed hoiavad kokku, toetavad üksteist ning jagavad nii rõõme kui muresid.

Oluline on hinnata iga hetke, mis meile on antud, olla positiivne ja rõõmsameelne.

 Loe meie kogemuslugusid, vaata videosid ja võta meiega ühendust, kui vajad veel nõu või abi. Me oleme siin selleks, et Sind aidata. 

Toetame

operatsiooni läbiteinutel naasta igapäevaellu

Innustame

elama täisväärtuslikku elu

Anname nõu

kehalise aktiivsusega tegelemiseks

Meie inimesed

kes seisavad ühingu tegemiste taga.

Kristin Sims

MTÜ asutajaliige

2006. aasta 7. märtsil siirdati mulle Roomas uus süda. Selleks, et sinna jõuda, tuli läbida pikk teekond. Kõigest sellest olen ma kirjutanud raamatus „Süda Itaaliast“.
Kui sain uue võimaluse ja mulle anti elupikendust, muutis see kogu minu elu ja prioriteedid.

Olin valmis oma rõõmu, tänu ja kogemusi kogu maailmaga jagama. Minu südamesoov on inimesi aidata, toetada, jagada neile usku ja lootust – kõik on võimalik.

Saatusekaaslasi mul kodumaal veel ei olnud, seepärast oma kogemuse jagamine oli võimalik ainult Itaalias tervisekontrollis käies. Selleks kulus veel peaaegu 10 aastat kui Eestist ja Soomest said koostööpartnerid.
Oma kogemuse jagamine ning teiste toetamine on minu uue elu osa. Soov tutvuda ka teiste eestlastega põles tugevalt mu sees mitmeid aastaid, kuni sellele andis hoogu kardioloogia osakonna sekretär Inge Männik. Tema julgustas mind seda ideed ellu viima ning viis mind kokku Aleksander Landraga, kellel samuti uus süda rinnus tuksumas.
Kohtusime ka dr Märt Elmeti ja Annika Elmetiga, kes toetasid meie ideed selle kogukonna loomisel.
30. septembril 2018 tegime Facebooki grupi Liidetud Südamed.
11. juunil 2019 asutasime MTÜ Siirdatud Süda. Meie kogukond kasvab iga aastaga nii arvult kui armastuses, mõistmises ja üksteise toetamises.

Annika Elmet 

MTÜ asutajaliige

Töötades TÜ kliinikumis õena on mul olnud pikaajaline kokkupuude südamehaigustega. Südamesiirdamisega puutusin kokku alates 2015. aastast, kui teisele Eesti patsiendile siirati uus süda. Minu ülesandeks oli käia koos patsiendiga rutiinsel kontrollil Soomes, jagades patsiendi ja sealse meditsiinipersonali vahelist infot soome, inglise ja vene keeles. Dr. Silvia Noodla ettepanekul alustasime südamepuudulikkuse kabinetis siiratud ja südame LVAD (vasaku vatsakese abiseadme) patsientide vastuvõttu. Minu igapäevane tegevus kliinikumis on patsientide jälgimine, vajalike uuringute kokkuleppimine ja olla arsti ja patsiendi vaheline sild.

Kui Kristin Sims tegi mulle ettepaneku MTÜ asutajaliikmeks hakata, tundus see mõte mulle väga hea. Patsientidega igapäevaselt suheldes nägin nende vajadusi ka väljaspool haiglat, sotsiaalse ja materiaalse poole pealt. Inimeste ühine hea tahe ja valmidus aidata on MTÜ edasiviivaks jõuks. Ka minu südames on olla seda kogukonda ühendav sillake.

Anly Jakobson 

Kogemusnõustaja

Minu soov kogemusnõustajaks saada hakkas idanema neli kuud pärast seda, kui olin Soomes 2020. aasta 5. detsembril saanud endale erakorraliselt uue südame. Olin sellel hetkel 32- aastane terve ja sportlik inimene, sellegipoolest tabas mind ootamatult äge müokardiit (südamelihase põletik). Kuna minu enda südant ei andnud enam päästa, hoidis mind pea kaks kuud elus ECMO- masin (kunstlik vereringe aparaat, mis aitab rikastada verd hapnikuga, kui patsiendi enda süda või kopsud enam ei tööta) kuniks keegi hea hing tegi mulle elupäästva kingituse.

Pikalt haiglas veedetud aja jooksul tundsin väga puudust inimesest, kes jagaks oma kogemust, aitaks maandada hirme ja annaks vastuseid lihtsatele küsimustele, mis haiglas olles ja peale seda tekkisid. Pärast taastumist võtsin endale südameasjaks aidata inimesi, keda ootab ees südamesiirdamine ja selle järgne taastumine. Ma soovin pakkuda neile tuge, lootust ja suurendada nende motivatsiooni. See on teekond, mida suudab mõista ainult inimene, kes on ise olnud samas olukorras.

2022. aasta jaanuaris sai minust ametlikult kogemusnõustaja, sest mitte keegi ei peaks olema oma murede ja küsimustega üksi, koos on alati kergem.

Evelin Avi 

Füsioterapeut

Töötan TÜ Kliinikumis füsioterapeudina. Mulle meeldib minu töö, kus ma saan aidata inimestel liikumise kaudu tervist parandada. Minu töö ongi minu eluviis. Igapäevaselt meeldib mulle matkamine, jooksmine, suusatamine ja jooga. Olles ise füüsiliselt aktiivne, oskan paremini juhendada ka teisi neile sobiva koormuse leidmisel.
Kardioloogilisele taastusravile spetsialiseerusin peaaegu 20 aastat tagasi. Südameprobleemidega patsientidega töö on riskantsem ja eeldab head meeskonnatööd. Ühise eesmärgi nimel oleme meeskonnaga täiendanud oma teadmisi ja oskusi Euroopas.

Üks südamlik lugu algas siis, kui esimene siirdatud südamega eestlane tuli Kliinikumi taastusravile. See oli meie jaoks täiesti uus kogemus ja nõudis veelgi suuremat teadmiste otsimist. Tänu patsiendi avatusele ja tema raviarsti koostöövalmidusele Itaalias õnnestus meil käia Roomas, San Camillo haiglas südamesiirdamise taastusraviga tutvumas. Seal nägin ma tõeliselt raske südameoperatsiooni läbiteinud inimesi oma elukvaliteeti parandamas. Kui Eestis loodavad paljud inimesed, et neid tehakse taastusravis terveks, siis Itaalias said inimesed taastusravil käies endale teadmisi ja motivatsiooni, et ise edasi liikuda ja kvaliteetset elu elada. Räägin vahel ka meie inimestele, kuidas Itaalias südamesiirdamise järgselt treeniti Rooma maratoni 4 km distantsile. Eesmärk, mille poole püüelda, pani silma särama.

Meeldejäävad positiivsed kogemused on olnud MTÜ liikmetega käia Tartu maastikumaratonil ja rattamatkal. Heal meelel ja eesmärgil toetan selle kogukonna püüdlust olla füüsiliselt aktiivne ja arendada tervislikke eluviise.

Eda Runthal 

Sotsiaaltöötaja

Hariduselt olen sotsiaaltöötaja. Igapäevaselt töötan kohalikus omavalitsuses projektijuht-juhtumikorraldajana. Minul küll puudub kogemus uue südame näol, kuid olen kõrvalt näinud teekonda haigusest tervenemiseni.
Eriala spetsialistina olen aastaid aidanud MTÜ liikmeid töövõimetuse ja puude küsimustes. Kuna seadused aja jooksul muutuvad, siis näen selles valdkonnas pidevalt vajadust toetuse ja nõustamise järele.

Mul on hea seda näha kuidas ühist puutepunkti omavad inimesed hoiavad kokku, toetavad üksteist ning jagavad nii rõõme kui muresid.

Allan Sims

Tehniline tugi

Minu esimene kokkupuude siirdatud südamega isikuga oli, kui kohtusin Kristiniga. Selle kogukonna esimesele kokkusaamisele läksin juba Kristini kaaslasena. Nende inimestega koos aega veetes olen rohkem mõistnud nende vajadusi ja aidanud omalt poolt nagu olen osanud. Kristini abikaasana olen abiks MTÜ asjaajamises ja toetan tehniliselt.

Eestis on südamesiirdamises alles lühiajaline kogemus, mistõttu on sellise kogukonna kokkuhoidmine ja oma kogemuste vahetamine väga oluline. Samuti on vajadus tutvustada seda ka laiemalt, et see info jõuaks ka nendeni, kes on alles sattunud sellele teele ning õigeaegselt saadud info võimaldab saada aastaid juurde.

Pikalt haiglas veedetud aja jooksul tundsin väga puudust inimesest, kes jagaks oma kogemust, aitaks maandada hirme ja annaks vastuseid lihtsatele küsimustele, mis haiglas olles ja peale seda tekkisid.
Anly Jakobson
Meie toetajad ja koostööpartnerid
Scroll to Top